Opdateret i alfabetisk rækkefølge pr 20.-12.-19.


Anders Bech.

Anders bor i Holstebro. Han fortæller mest på jysk, bl.a. fortællinger og digte af Anton Berntsen, Jeppe Aakjær, Thøger Larsen; men også egne causerier som ’A kommer mæ mi hywlbor’. Han optræder også med livsfortællinger på plejehjem og for mennesker med demens med henblik på at erindre.

Kontakt: toveanders@urtehave.dk


 

Anne Mette Nielsen.

Anne bor i Fjelstervang, og hun er som kasserer i foreningen Vestjyske Fortællespor med i bestyrelsen bag festivalen. Som fortæller er Anne optaget af de fortællinger, der rører hende, og hun krydrer dem gerne med jysk underfundighed.

Kontakt: anne.nielsen38@gmail.com


Connie Anette Nordholt.
Storyteller.

Connie bor i Frøstrup. Hun fortæller livshistorier, folkeeventyr og literære klassikere. Siden 2017 har hun været vært og formand for Fortællecafeen Lytteposten på Frøstrup Gl Kro.

Kontakt: connienordholt@hotmail.dk


Ebbe Larsen.

Ebbe bor i Sinding ved Herning. Som fortæller er Ebbe optaget af fortællinger, som har en eller anden pointe. Han fortæller også historier, som bare er en god historie.

Kontakt: ebbe@moltrup.dk


Ejvind Winther.

Ejvind bor i Fjerritslev. Han fortæller fortrinsvis historier med udgangspunkt i sit eget liv. Her ud fra behandler han temaer som mobning, forældre/børn, social/økonomisk udvikling, døden og kærligheden.

Kontakt: ejvindwinther9690@gmail.com


Ellen Skov Birk.

Ellen bor i Åbyhøj, har sommerhus v. Lemvig, opvokset i Midtjylland, er tidligere lærer og cand.pæd i dansk. Hun fortæller for store og små, unge og gamle. Ellen fortæller lange romaner, noveller af jyske digtere og fortæller om deres liv, bibelhistorier, sagaer, folkeeventyr og H.C. Andersen eventyr samt  barndomserindringer fra 1950’erne.

Se også Fortæller Ellen Skov Birk/Facebook.

Kontakt: esb8230@gmail.com


Else M. S. Christensen.

Else bor i Skive, men hun er født og opvokset i det vestjyske få kilometer øst for Lemvig. Hun har et repertoire, der spænder over både folkeeventyr, noveller, sagn,  myter og livsfortællinger, og hun fortæller for både børn og voksne.

Kontakt: elseogbruno@gmail.com


Ferdinand Froning.

Ferdinand bor i Holstebro, men er født og opvokset i Tyskland i nærheden af den hollandske grænse. Han fortæller gerne i børnehaver og andre steder, hvor der er brug for, eller plads til, en livsbekræftende historie.

Kontakt: ffroning@gmail.com 


Ida Nielsen.

Ida bor i Ringkøbing. Hun har som friskolelærer fortalt bibel- og Danmarks historie i mange år. Hun fortæller gerne Blicher og Selma Lagerlöf samt livsfortællinger på vestjysk. Ida udtaler: Jeg nyder at fortælle fordi, det er en magisk måde at formidle en historie på. - Hvad der kommer fra hjertet, går til hjertet. 

Kontakt: idanielsen51@gmail.com


Inger Brauner

 

Kontakt: inger.brauner@privat.dk


Inger Mougaard.

 

Kontakt: ingermougaard@gmail.com


Ingrid S. Elgaard.

Ingrid bor i Haderup, byen midt mellem Skive, Herning, Viborg og Holstebro. I mange år har hun brugt fortællingen i sin formidling. Fortællingerne er både livsfortællinger, bibelske fortællinger, eventyr, og de gode fortællinger, som både indeholder de finurlige humoristiske toner, og de fortællinger der vækker til alvor og eftertanke. Kort sagt – dét, der handler om menneskelivet. Fortællingerne udvælges så de passer til hendes eget fortælle-gén.

Kontakt: ingrid@leif-nyholm.dk


Lone Rahbek.

Lone bor i Mejdal øst for i Holstebro. Hun fortæller dels folkeeventyr dels myter, samlet ind fra mange forskellige egne i verden. Hun er optaget af hvad det vil sige at være menneske og samler således også på små filosofiske visdomsfortællinger. I processen med at tilegne sig sine fortællinger, tegner og maler hun - hvilket i sig selv ogå kan være en fortælling.

Kontakt: lonepalet@gmail.com


Margit Larsen.

Margit bor i Torsted. Hun fortæller sagn, myter, gamle og nye historier for både voksne og børn. Er optaget af det rum, fortællinger skaber mellem mennesker.

Kontakt: margitgammelbyvej@gmail.com


Mette Møller.

Mette kommer fra Thy. Hun fortæller primært sine egne fortællinger, som oftest er eventyr og myter og andre grundfortællinger om menneskelivet og vores indre og ydre livsrejser. Hun fortæller om sit eget liv igennem sine eventyr. Mette afholder også workshops bl.a. i intuitivfortælling - en genre hun selv holder meget af og anvender under skabelsen af sine fortællinger og fortælleforestillinger.

Kontakt: mettemoeller03@yahoo.dk
www.mette-moeller.dk


Nina Stenshøj.

Nina bor i Muldbjerg, Vestjylland. I snart 20 år har hun været fortæller med et varieret repertoire: Myter, sagn, Tang Kristensen, litterært inspirerede fortællinger og fortællinger fra eget liv. Især kan hun lide, at hendes fortællinger taler ind i vores tid med både humor og alvor.

Kontakt: nina.stenshoj@gmail.com


Ole Arnbak.

Ole bor i Videbæk. Barndom i Rungsted og tidligere mælkeproducent og psykiatrisk sygeplejerske i Vestjylland. Aktiv spillemand, foredragsholder og banjobygger. Fortæller livshistorier fra virkeligheden. Temaerne kan kombineres, varighed varieres- musik, egne digte og noveller medinddrages- fælles for det hele er begreberne GEHØR, ALVOR og HUMOR.

Kontakt: oarnbak@fiddle.dk         www.clawhammer.dk


Peter Barner-Rasmussen.

Peter bor i Muldbjerg, og han har som vikingerytter gennem flere år fortalt myter hentet fra den nordiske mytologi, men han fortæller også gerne fra Evald Tang Kristensens samlinger samt tænksomme fortællinger med filosofisk tvist.

Kontakt: peterbarnerrasmussen@gmail.com


Poul Anker Møller.

Poul Anker bor i Nr. Nissum. Han fortæller litteratur, eventyr og myter og har gjort det i mere end 30 år. Fortæller også gerne om baggrunden for folkemindesamlernes arbejde. Han sætter gerne eventyrene og myterne ind i en nutidig ramme. I sit virke som psykolog arbejder han med livsfortællinger – og deres indvirkning på vores liv og bruger eventyrene og myterne, som en helende kraft, der kan bringe os til at forstå os selv. Genfortæller også gerne det store værk om Odysseus – og giver det en ramme at forstås i.

Kontakt: pam@poulanker.dk


Ronald Risvig.

Ronald bor i Aulum. Fortællinger med evangeliske pointer og en understrøm af humor og varme, der forløser og giver stof til eftertanke. Grundtonen i fortællingerne er den samme som der formidles via hans rejser; At livet er fyldt med kontraster, hvor vi er spændt ud mellem himmel og jord og vandrer på en line mellem himmel og hav. Livet og fortællingerne er en rejse til ”Dit hjertes øer”.

Kontakt: ronald-risvig@hotmail.com
www.faroerejser.dk
www.dr-risvig.dk
Se også: https://viborgfortaellekreds.wordpress.com


Ruth Dein.
Fortællekonen fra heden.

Ruth bor i Skive, men hun er født på Fly Hede, og hun fortæller fortrinsvis på sit fjandbo-modersmål. Hun fortæller erindringer fra sin barndom og fra sit arbejde i hjemmeplejen. Fra litteraturen: Blicher, Aakjær, Marie Bregendahl m. fl. Sagn myter og eventyr.

Kontakt: ruthdein@gmail.com

se under: www.viborgfortaellekreds.wordpress.com